top of page
הגנה עצמית מתקיפת סכין
אחיזת סכין בסגנון מזרח-תיכוני 

הגנה עצמית מפני תקיפת סכין ונשק קר

הגנה עצמית מהתקפת סכין דורשת מיומנות גבוהה המתבססת על שנים של אימונים ותירגול. כל מדריך של הגנה עצמית, קרב מגע או אומנות לחימה שיאמר לכם כי אפשר ללמוד הגנה מתקיפת סכין במהירות טועה ומטעה ועלול לנסוך בכם ביטחון עצמי מופרז שעלול להביא לפציעה חמורה, במקרה הטוב.

 

סכין משמש מכפיל כוח שמאפשר גם לאדם לא מיומן באומנויות הלחימה, ואפילו לילד קטן לגרום לפציעות קטלניות. מקובל לקבוע, כי תוצאת כל מפגש עם תוקף חמוש בסכין תביא במקרה הטוב ביותר לפציעה או פציעות קלות ולא מסכנות חיים. ההגנה העצמית הטובה ביותר במקרה של היתקלות בתוקף חמוש בסכין היא לברוח כמה שיותר מהר. בכדי להדגיש את חשיבות ההנקודה הזו, נחזור כליה בשנית- ההגנה העצמית הטובה ביותר לתקיפת סכין היא לברוח מהתוקף.

 

הבעייה, שלעיתים אין אפשרות להימלט מתוקף חמוש בסכין, ואז בלית ברירה יש להתעמת מולו. ההגנה העצמית הטובה ביותר היא להשתמש בכל חפץ המצוי בסביבה בכדי להגן על עצמכם. חפץ זה עשוי להיות כיסא, ג'אקט, תיק-יד וכו'. ניתן ללתת דגשים להגנה עצמית ראשונית מפני התקפת סכין, כפי שמסבירים בסירטון הבא.

דגשים ראשוניים להגנה עצמית מתקיפת סכין

תירגולי תקיפת סכין עוזרים בהקניית כישורי הגנה עצמית הטובים גם הגנה עצמית בידיים חשופות. תירגולים אלה מלמדים את המרחק הנכון שיש לשמור מהתוקף, יציאה מקו ההתקפה של התוקף, יציבה נכונה שמאפשרת תנועה מהירה ועוד. כמו כן, תירגולי התקפת סכין עוזרים בפיתוח התכווננות (mind-set) והמודעות הנפשית החשובים לא פחות (אם לא יותר) בהגנה עצמית אפקטיוויות כנגד התקפת סכין.

 

בשיעורי ההגנה העצמית אנחנו מתרגלים בזוגות, כך שיחד עם תירגול ההגנה העצמית יש צורך ללמוד גם התקפה נכונה עם סכין. תירגול ההתקפה בסכין מלמד את חשיבות הדיוק בהתקפה, את השליטה העצמית, מהירות ההתקפה וגם את חשיבות אופי ההתקפה, כלומר לתקוף "עם כל הלב".

 

מבחינה דידאקטית, זה ממש מדהים לראות כיצד אותו תרגיל בהגנה עצמית בידיים חשופות משתנה ברגע שהוא נעשה בתוספת סכין.

 

אם אתם מעוניינים ללמוד עוד על הגנה עצמית מפני תקיפת סכין נשמח אם תתקשרו לתיאום שיעור התנסות חינם- 0547296988 (שחר).

bottom of page